Membuat perbandingan nilai dengan data bars untuk mengetahui nilai tertinggi dan terendah dalam satu data cell. Dengan mewarnai keseluruhan cell jika itu nilai tertinggi dan separuh jika nilai