Sorot data cell maksudnya adalah menyorot data berdasarkan format dalam cell menggunakan format Highlight Cells Rules di menu Conditional Formating. Kegunaannya adalah dapat mengenali nilai yang paling rendah